От коя книга е цитатът?

– Какво ще правиш цели три часа? – погледна я с недоумение Рон и бе наказан за разсеяността си с голяма снежна топка, метната от Джордж, която го улучи право в слепоочието. – С кого ще ходиш? – провикна се той след Хърмаяни, но тя само махна и изчезна нагоре по стълбите към замъка.