От коя книга е цитатът?

– Взех решение, Хари Потър – оповести таласъмът, който седеше с кръстосани крака на ниско кресло и барабанеше с паяковидни пръсти по страничните облегалки. – Въпреки че таласъмите в „Гринготс“ ще го приемат като подло предателство, реших да ти помогна…