От коя книга е цитатът?

– Чудесно – каза той и Хари долови в копринено мекия глас заплаха, каквато нямаше и в най-всесилното проклятие. – Щом така предпочиташ, Лонгботъм, връщаме се към първоначалния план. Нека се стовари върху главата ти.